PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
Msze św. w niedziele
i święta obowiązkowe


600 730 900 1030 1200

1500 1730 1900

2000 - lipiec i sierpień


Msze św. w dni powszednie

Msze św. w święta nieobowiązkowe

Nabożeństwa okolicznościowe 

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna:

poniedziałek, środa, piątek
od godziny 1630
do godziny 1730
 
wtorek, czwartek  
od godziny   900
do godziny 1000
 
W NIEDZIELE, ŚWIĘTA I PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA, KANCELARIA PARAFIALNA JEST NIECZYNNA.
W sprawach nagłych, do chorego,
sprawach pogrzebowych
o każdej porze!
mlodziez.przemyska
przemyska
wiara
bona
opoka
jezus

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym RUAH (Duch) została przyjęta w wyniku rozeznania przeprowadzonego podczas seminarium 1999 roku, którego inicjatorem i założycielem jest o. Józef Witko OFM.

 
Odkryciu nazwy towarzyszyło zrozumienie, co to znaczy być Mocnym w Duchu, pokładać nadzieję w Tym, który nas umacnia. Osobiste nawrócenie każdego z nas i poznanie Prawdziwej Miłości sprawiło, że nie chcemy być obojętn  na cierpienia drugiego człowieka, lecz pragniemy stawać się prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego Pana, pragniemy dzielić się otrzymanymi darami a nade wszystko pragniemy dzielić się miłością. Świadectwu temu towarzyszy często szczególna moc, którą "Mocni w Duchu" odkrywamy jako darmo dany dar od Boga a także jako zadanie. We wspólnocie istnieje diakonia muzyczna, modlitwy wstawienniczej i modlitwy przyczynnej. 12 listopada 2010 r. Wspólnota obrała sobie za patronkę św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Uroczystego liturgicznego aktu przyjęcia Świętej dokonał O. Franciszek Szajer. Obecnie wspólnota liczy ok. 30 osób.

Inicjatywy podejmowane przez wspólnotę to:
 
- Dbanie o własny rozwój duchowy
- Modlitwa za Papieża i kapłanów
- Modlitwa za miasto i wioski
- Posługa modlitwą wstawienniczą
- Comiesięczna Eucharystia wspólnotowa
- Comiesięczna Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Posługa w comiesięcznych czuwaniach nocnych i Mszach Świętych połączonych
   z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie

- Modlitwy w zgłaszanych intencjach
- Uczestniczenie w seminariach na szczeblu ogólnopolskim i diecezjalnym
 
Spotkania wspólnotowe

Spotkania wspólnotowe odbywają się, w każdy piątek ok. godz. 18.45 (po Mszy Świętej wieczornej). Na spotkaniach wspólnie modlimy się modlitwą przebaczenia, prośby uwielbienia, dziękczynienia. Rozważamy Słowo Boże i wielbimy Pana śpiewem. W każdą trzecią środę miesiąca odprawiane są Msze św. w intencji o uzdrowienie i uwolnienie. Natomiast w każdą pierwszą sobotę miesiąca jest nocne modlitewne czuwanie dla Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Ruah” i chętnych.

  opiekunem jest o. Sylwester Woldan OFM.